LÉČIVÉ ROZHOVORY

... k setkání sami se sebou...

Každý člověk je na své cestě se svým jedinečným příběhem. Někdy jsou však naše reakce založeny na podvědomých zápisech, kdy na základě nepříjemných a nepřijatých prožitků jsme se chtěli vyhnout další bolesti, fyzické či emoční. Jako obranu, aby nám více nebylo ublíženo jsme si vytvořili obranné mechanismy, které v podobných situacích opakujeme. Naše mysl nás přesvědčila, že není cesty ven. My tak stále dokola žijeme tyto podvědomé vzorce, které máme zapsané v našich tělech. Naše těla mají v sobě i zápisy z minulých životů a genu rodů.

"Není čas toto vše propustit a začít nově?"

Provedu vás zvědoměním destrukčních programů, bloků, abyste mohli tyto destrukce plně PŘIJMOUT a s vděčností PROPUSTIT. 

Nikdo jiný než my tu změnu neudělá, ale pokud se dostaneme do situace, s kterou si nevíme rady, nerozumíme tomu, proč se nám pořád dějí ty samé věci, proč se k nám lidé chovají tak či onak...možná je na místě si požádat o pomoc. Jen to, že situaci vyzdvihneme na povrch, můžeme se na ni podívat z jiného úhlu. Povedu vás, abyste sami uměli své životní lekce pochopit a uměli si pomoci. 

Ráda tu budu pro ty, kteří si přejí objevit životní sílu v sobě samém, kteří si uvědomují důležitost pochopení života. 


Výsadou života je stát se tím,
kým skutečně jste.

                                    Carl Gustav Jung

Ponoř se do Ticha a poslouchej...