Pokud chcete nalézt tajemství vesmíru, myslete v pojmech energie, frekvence a vibrace.

    Nikola Tesla   

Harmonie je zdraví duše i těla, sjednocení spolu s myslí. Abychom mohli být v rovnováze a cítit se dobře, je třeba se věnovat našemu tělu jako celku.

Harmonizace je soulad všech aspektů života, propojení, souznění a sladění protikladů. Jedině rovnováha nám může nabídnout radostný spokojený život. Přišli jsme sem na Zem prožívat a poznávat. Pochopit, co je dualita. Chápeme, že bez jednoho by nebylo druhé, bez dole by nebylo nahoře, bez strádání by nebyla hojnost, bez hluku by nebylo ticho a bez tmy bychom nepoznali nepřítomnost světla.....Ani jedno není důležitější než druhé, je to soulad, co tvoří Život. Možná je na čase jít tou další cestou. Ne tou doprava, ani tou doleva, ale s pochopením a přijmutí duality v sobě jít cestou přímou, cestou vědomého tvůrce.....cestou harmonie.Nabídka harmonizací

Ponoř se do Ticha a poslouchej...