HARMONIZAČNÍ TERAPIE

 Harmonizační terapie - cesta k osobní proměně 

Každý člověk je na své cestě se svým jedinečným příběhem. Někdy jsou však naše reakce založeny na podvědomých zápisech, kdy na základě nepříjemných a nepřijatých prožitků jsme se chtěli vyhnout další bolesti, fyzické či emoční. Jako obranu, aby nám více nebylo ublíženo jsme si vytvořili obranné mechanismy, které v podobných situacích opakujeme. Naše mysl nás přesvědčila, že není cesty ven. My tak stále dokola žijeme tyto podvědomé vzorce, které máme zapsané v našich tělech. Naše těla mají v sobě i zápisy z minulých životů a genu rodů.

"Není čas toto vše propustit a začít nově?"

Provedu vás zvědoměním destrukčních programů, bloků, abyste mohli tyto destrukce plně PŘIJMOUT a s vděčností PROPUSTIT. 

Pokud cokoliv řešíme, je důležitý první krok a to je ROZHODNUTÍ pro změnu, někdy už to, že se rozhodneme nebo objednáme na jakoukoliv terapii stačí k tomu, že se začne změna dít. Proto je dobré pozorovat svůj život, samy sebe. Stát se pozorovatelem své osoby.

Nikdo jiný než my tu změnu neudělá, ale pokud se dostaneme do situace, s kterou si nevíme rady, nerozumíme tomu, proč se nám pořád dějí ty samé věci, proč se k nám lidé chovají tak či onak...možná je na místě si požádat o pomoc. Jen to, že situaci vyzdvihneme na povrch, můžeme se na ni podívat z různých úhlů. Povedu vás, abyste samy uměli své životní lekce pochopit a uměli si pomoci. 

Ráda tu budu pro ty, kteří si přejí objevit životní sílu v sobě samém, kteří si uvědomují důležitost pochopení života. 


„S Katkou jsem řešila své obavy a nerozhodnost ohledně nových aktivit, které mě na jednu stranu baví a lákají, ale na druhou stranu mám z nové situace obavy. Nebyla jsem si jistá, zda jsem se rozhodla zcela správně, zda to rozhodnutí se mnou zcela vnitřně souzní. Zda si do svého života jen nepouštím jinou novou věc vytvořenou na základě letitých podvědomých programů a zda si jen ego nechce znovu dokázat, že něco nového zvládne. To by ve výsledku znamenalo, že bych se v životě jen oklikou dostala do prakticky stejné situace, kterou jsem před časem opustila. V průběhu harmonizace jsme ušly dlouhou cestu, přes strachy a obavy jsme došly na samotné dno, abychom se všeho nepotřebného zbavily a došly do radosti života a uvědomění si své síly. Zjistila jsem si, že to není o tom, co dělám, ale v jakém nastavení to dělám. Je to o tom, co si do svého života vědomě pouštím nebo nepouštím a že vydat se novou cestou určitě stojí za to, i když to není snadné.“

Alena J.

Ponoř se do Ticha a poslouchej...